Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gjelder for Christine Høst AS og nettsiden christinehost.no

Behandlingsansvarlig

Ansvarlig for behandling av personopplysninger i Christine Høst AS er øverste ansvarlig, styreleder og daglig leder Christine Høst.

Formål og behandlingsgrunnlag

Personopplysninger hentes inn med det formål å kunne kommunisere med potensielle, eksisterende og tidligere kunder, samt levere bestilte tjenester og produkter, eventuelt behandle klager.

Behandling av personopplysninger vil inkludere innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Type personopplysninger

Personopplysninger innhentes i hovedsak ved registrering på nettsidene våre, eller gjennom kjøp av produkter. Type opplysninger som samles inn er:

  • Navn
  • E-postadresse
  • Betalingsopplysninger

Andre opplysninger kan unntaksvis innhentes i forbindelse med teknisk support eller kundeundersøkelser. Vi vil alltid tilstrebe å informere om formål og behandling av opplysninger ved innsamling.

Samtykke

Gjennom bruk av våre nettsider samtykker du til bruk av dine personopplysninger i tråd med denne personvernerklæringen. Dette inkluderer samtykke til at vi kan sende deg direkte markedsføring på epost om produkter og tjenester.

Du kan når som helst trekke dette samtykket ved å kontakte oss. Da vil dine opplysninger slettes. Du kan når som helst melde deg av våre epostlister ved å følge linken nederst i eposten som sendes. Da vil du ikke lenger motta epost fra oss.

Lagring av personopplysninger

Personopplysninger lagres i følgende systemer: Kajabi, Zoom, Vipps og Stripe. Opplysningene lagres så lenge det er hensiktsmessig, deretter slettes de. Opplysningene slettes to år etter siste dialog.

Deling med tredjepart

Vi deler ikke personopplysninger med tredjepart, utover systemene listet i forrige avsnitt, og underleverandører som inngår som en del av leveransen i ulike produkter og tjenester.

Alle som mottar personopplysninger fra oss er forpliktet til å følge gjeldende lov og standard for behandling av personopplysninger.

Innsyn retting og sletting

Du har rett til innsyn, retting og sletting av alle data vi har om deg. Du kan se alle data som er lagret på deg under «Min konto» i Kajabi kursportalen. Der kan du også endre type medlemskap, slette kredittkortinformasjon eller avslutte kundeforholdet ditt til oss. 

Dersom du har forespørsler om innsyn, retting og sletting utover dette kan du kontakte oss.

Informasjonskapsler

Formålet med informasjonskapsler er å tilby besøkende på nettsiden en bedre opplevelse. Vår nettside benytter følgende informasjonskapsler;

  • Facebook
  • Google analytics

Ved å bruke vårt nettsted samtykker du til bruken av dette i din nettleser. Vi lagrer ikke informasjon som kan identifisere deg personlig. 

De fleste nyere nettlesere er innstilt på å akseptere informasjonskapsler automatisk. Om du ikke ønsker å akseptere informasjonskapsler må du selv velge å endre innstillingene i din nettleser slik at informasjonskapsler ikke blir akseptert. Merk at denne innstillingen kan føre til at nettstedet ikke fungerer optimalt.

Om GDPR Personopplysningsloven

Vi etterstreber til enhver tid å følge gjeldende regelverk for personvern. Du kan lese mer om personopplysningen i Norge her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38

Om du har spørsmål er du velkommen til å kontakte oss.

© Christine Høst